Find the perfect Minecraft server to play on!

3786

vietmine

vietmine
Bukkit Survival Creative
SERVER IPCopy
Players:
3 / 1000
Uptime:
98.59%
Votes:
0
Listed:
1383 Days
Score:
0
Vote Embed
Owner Status Online Recently Voted
Avatar Registered December 6, 2016
Website vietmine.com/

VietMine là server Minecraft của Việt Nam. Được thành lập ngày 1 tháng 3 năm 2015. Với sứ mệnh tạo ra một sân chơi bền vững, vui vẻ, kết nối tất cả cộng đồng người chơi Minecraft ở Việt Nam. Server bao gồm rất nhiều chế độ chơi khác nhau như: Survival, Factions, KingDom, Cretive, Skyblock, AcidIsland, KitPVP, Prison, Skywar, RPG và vô số các minigame khác. Hi vọng Server sẽ mang lại nhiều niềm vui cho các bạn như sứ mệnh của nó!